GIỚI THIỆU "tuyendung.hvnetgroup.vn"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
tuyendung.hvnetgroup.vn

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc Tuuyển Dụng HVNETGROUP HVNet Group | Tuyển dụng
HVNET Company
tuyendung@hvnetgroup.vn
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
028 2220 9279

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

Chuyên viên quay & dựng video
4.3 (86.96%) 23 votes

Chuyên viên quay & dựng video

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'Chuyên viên quay & dựng video'
Chuyên viên quay & dựng video
★★★★★

- Lên concept dựa theo brief team content và media
- Quay phim, dựng phim, thiết kế, cắt ghép nội dung, tạo hiệu ứng cho video...
- Xây dựng video phỏng vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
- Tổng hợp và xuất file FA cho TP
- Các công việc khác theo Art Direction
- Thiết kế hình ảnh, poster, banner, brochure, catalogue, …theo yêu cầu và theo định hướng của giám đốc sáng tạo.
- Xây dựng ý tưởng, lên phương án thiết kế.

This hReview brought to you by the hReview Creator.

Chuyên viên quay & dựng video

- Lên concept dựa theo brief team content và media
- Quay phim, dựng phim, thiết kế, cắt ghép nội dung, tạo hiệu ứng cho video...
- Xây dựng video phỏng vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
- Tổng hợp và xuất file FA cho TP
- Các công việc khác theo Art Direction
- Thiết kế hình ảnh, poster, banner, brochure, catalogue, …theo yêu cầu và theo định hướng của giám đốc sáng tạo.
- Xây dựng ý tưởng, lên phương án thiết kế.