GIỚI THIỆU "tuyendung.hvnetgroup.vn"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
tuyendung.hvnetgroup.vn

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc Tuuyển Dụng HVNETGROUP HVNet Group | Tuyển dụng
HVNET Company
tuyendung@hvnetgroup.vn
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
028 2220 9279

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

Chuyên viên Content Marketing
4.3 (86.96%) 23 votes

Chuyên viên Content Marketing

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'Chuyên viên Content Marketing'
Chuyên viên Content Marketing
★★★★★

- Viết bài PR cho các kênh Marketing: Webiste, Blog, Fanpage,...
- Lên ý tưởng content nổi bật, thu hút, tạo sự quan tâm cho các Dự án/Webiste.
- Thực hiện sản xuất các nội dung truyền thông cùng các thành viên khác bao gồm: planner, social leader, designer, artist, video producer
- Nắm bắt xu hướng mới, Lập kế hoạch nội dung bài viết và triển khai đề tài cho nội dung trang web.
- Lên kế hoạch content cho các kênh theo định hướng của công ty
- Tham gia dự án truyền thông của công ty ( Tháng/ Quý / Năm)
- Viết bài PR Thương hiệu cho Hệ thống chuỗi Mỹ phẩm chính hãng trên Toàn Quốc

This hReview brought to you by the hReview Creator.

Chuyên viên Content Marketing

- Viết bài PR cho các kênh Marketing: Webiste, Blog, Fanpage,...
- Lên ý tưởng content nổi bật, thu hút, tạo sự quan tâm cho các Dự án/Webiste.
- Thực hiện sản xuất các nội dung truyền thông cùng các thành viên khác bao gồm: planner, social leader, designer, artist, video producer
- Nắm bắt xu hướng mới, Lập kế hoạch nội dung bài viết và triển khai đề tài cho nội dung trang web.
- Lên kế hoạch content cho các kênh theo định hướng của công ty
- Tham gia dự án truyền thông của công ty ( Tháng/ Quý / Năm)
- Viết bài PR Thương hiệu cho Hệ thống chuỗi Mỹ phẩm chính hãng trên Toàn Quốc