GIỚI THIỆU "tuyendung.hvnetgroup.vn"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
tuyendung.hvnetgroup.vn

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc Tuuyển Dụng HVNETGROUP HVNet Group | Tuyển dụng
HVNET Company
tuyendung@hvnetgroup.vn
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
028 2220 9279

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

Content Creator
4.3 (86.96%) 23 votes

Content Creator

Aug 26, 2018 by anonymous photo of 'Content Creator'
Content Creator
★★★★★

content creator hinh anh 1

This hReview brought to you by the hReview Creator.

Chuyên viên Content Marketing

  • Lên ý tưởng kịch bản, nội dung video bán hàng trên nền tảng TikTok.
  • Phối hợp với Team Editor nhằm tạo ra các video bán hàng thu hút, táo bạo và hiệu quả.
  • Phối hợp cùng Team Design nhằm đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về mặt hình ảnh.
  • Một số công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.

content creator hinh anh 1